Lepšia infraštruktúra, služby a životné prostredie

 • Pružne reagovať na výzvy grantov Európskej únie.
 • Spolupráca s bardejovskou nemocnicou na stabilizácii personálu prostredníctvom nájomných bytov.
 • Zabezpečiť príspevok na nákup nových nemocničných postelí pre nemocnicu.
 • Zefektívniť spôsob platieb za parkovanie a vyriešiť parkovanie obyvateľov v ich konkrétnom obvode. Problém Bardejova začína byť nie v nedostatku parkovacích miest, ale skôr v nedodržiavaní parkovacieho poriadku, a tak sa stáva, že obyvatelia bytových domov jednoducho nemajú kde zaparkovať, hoci na to majú právo.
 • Bezplatné parkovanie pre občanov mesta - držiteľov Zlatej Jánskeho plakety za darovanie krvi.
 • Budovanie parkovacích miest pri bytových domoch pomocou zatrávňovacích tvárnic z produkcie mestského podniku.
 • Výstavba príjazdových ciest a verejného osvetlenia k novovznikajúcim domom.
 • Výstavba cyklotrasy do Bardejovských Kúpeľov a ďalších nových cyklotrás s riadnym dopravným značením.
 • Zlepšenie nadväznosti spojov mestskej hromadnej dopravy.
 • Riešenie protipovodňovej ochrany mesta v spolupráci s obcami Mokroluh, Rokytov,  Tarnov či Kružlov.
 • Program pre zachytávanie dažďovej vody pri rodinných domoch.
 • Vysadiť v meste 600 stromov ročne a zastaviť neprimeraný výrub mestských lesov.
 • Spolupráca s organizáciou záhradkárov a vytváranie lepších materiálnych a technických podmienok pre záhradkárske osady a záhradkárov. Podpora a motivácia začínajúcich záhradkárov, ako možnosť trávenia voľného času, rozširovanie a udržiavanie záhradkárskych oblastí. Podpora vyučovania detí základných škôl skúsenými záhradkármi a vytvorenie plne vybavených školských záhrad.
 • Rozumná motivácia obyvateľov k triedeniu odpadu a jeho následné zhodnotenie.
 • Jednoduchší výber poplatkov za odpad a efektívnejšia kontrola jeho vývozu.
 • Vytvorenie vyhovujúcich podmienok pre majiteľov psov. Prispôsobiť vybavenie verejných priestranstiev mesta hygienickými potrebami výške súčasného poplatku za psa v meste. Zároveň znížiť na minimum poplatok za psa osobám so zdravotným postihnutím.
 • Reforma Mestskej polície a rozšírenie jej kompetencií, zvýšenie počtu hliadok počas nočných hodín, najmä v piatok a cez víkend. Prísnejšie sankcionovanie rušenia nočného pokoja, nepovolených ohňostrojov a pod.

 

Pokračovať na program:  Podpora športu, kultúry a cestovného ruchu