Podpora športu, kultúry a cestovného ruchu

 • Podpora športu je kľúčová.  Základom je podpora športu mládeže, najmä atletiky a plávania. Úspechy našich športových talentov musia byť vizitkou rozvíjajúceho sa mesta.
 • Rekonštrukcia športovej haly a športovísk, výstavba atletickej dráhy.
 • Výstavba kultúrneho domu s primeraným technickým zabezpečením. Bardejovu zúfalo chýba dôstojné miesto pre kultúru. Na tento účel možno použiť prostriedky z EÚ a využiť úzku spoluprácu s Prešovským samosprávnym krajom.
 • Zaviesť jednotný a efektívny systém propagácie kultúrnych podujatí v meste.
 • Podpora umeleckých telies z Bardejova propagujúcich mesto na Slovensku i v zahraničí.
 • Lepšia spolupráca a vzájomná koordinácia aktivít medzi mestom a Bardejovskými Kúpeľami.
 • Propagácia tematických celkov, ktoré máme nielen v samotnom meste, ale aj v regióne, kde je mesto Bardejov prirodzeným centrom.
 • Lepšie označenie pamiatok na cestách, ktoré majú nasmerovať turistov.
 • Vybudovanie kempingu v blízkosti mesta a vodnej nádrže súvisiacej aj s protipovodňovým opatrením.
 • Pridržiavať sa Stratégie cestovného ruchu a pružne ju rozšíriť podľa aktuálnej potreby.
 • Vytvorenie samostatnej sekcie oddelenia MSÚ, ktorá sa bude venovať len propagácii mesta na Slovensku a v zahraničí.
 • Farebné námestie - motivácia obyvateľov a firiem  sídliacich na Radničnom námestík pestovaniu kvetov v oknách budov v pamiatkovej zóne.
 • Prehodnotiť počet partnerských miest a využiť ich potenciál na maximum najmä v oblasti propagácie mesta Bardejov v zahraničí.
 • Peniaze získané z príjmov Bardejovského jarmoku investovať do zlepšenia infraštruktúry a propagácie tohto podujatia.

 

Ponúkam Vám svoje schopnosti a nápady na realizovanie tohto programu. Verím, že mestu Bardejov spoločne prinesieme nový impulz pre budúce generácie. 

Na  dosiahnutie týchto cieľov Vás prosím o podporu v komunálnych voľbách dňa 10. novembra 2018. Ďakujem.

S úctou... Juraj Bochňa