Kto  je  to  Juraj  Bochňa ?

Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. sa narodil v Bardejove, má 37 rokov. Od skončenia vysokoškolského štúdia pôsobí v Hornošarišskom osvetovom stredisku, od roku 2009 ako jeho riaditeľ. Okrem toho pôsobí ako učiteľ na ZUŠ, režisér kultúrno-spoločenských podujatí, autor divadelných hier s historickou tematikou. Prostredníctvom televízie neúnavne propaguje región Prešovského kraja. Je autorom viacerých úspešných televíznych relácií a tiež medzinárodných projektov na rozvoj regiónu a pohraničia v oblasti prevencie,  rozvoja cestovného ruchu a podnikania v pohraničí . Spolupracuje so strednými a základnými školami v Bardejove a regióne Prešovského kraja.

Do nášho regiónu priniesol viacero nových atraktívnych formátov na podporu cestovného ruchu.*

Cez internet sú vysielané jeho programy Súvislosti histórie, ktoré odkrývajú históriu nášho regiónu a budujú tak v obyvateľoch zdravý lokálpatriotizmus a Súvislosti súčasnosti, ktoré sa venujú aktuálnym problémom spoločnosti. Tretím programom vysielaným naživo cez internet je program Dobrá kapela, ktorá propaguje umelcov a kultúru z okresu Bardejov a umožňuje im tak dostať sa do povedomia po celom svete. Je zakladateľom stálej scény Bábkového divadla pre najmenších, kde  pracujú dobrovoľníci s deťmi predškolského veku a tiež viacerých klubov, ktoré združujú ľudí s rovnakými záujmami. Najznámejší z nich - Klub nadšencov historickej techniky a remesiel inšpiruje ľudí k tomu, aby zmenili konzumný spôsob života a chránili tak prírodu, aj svoje peňaženky.

„Keď som v roku 2009 nastúpil do funkcie riaditeľa, bol som najmladším riaditeľom Prešovského kraja. Málokto veril, že sa v časoch nastupujúcej krízy podarí takému mladému riaditeľovi úspešne viesť osvetovú organizáciu. Úsilie sa však vyplatilo. Dnes patríme medzi najaktívnejšie osvetové strediská v Prešovskom kraji a na našu činnosť získavame prostriedky zo všetkých grantových schém, ktoré sú k dispozícii. Projektových partnerov máme v siedmich štátoch EÚ i mimo nej.“

Od roku 2014 je aktívny v komunálnej politike ako nezávislý poslanec.

Počas uplynulých troch rokov sa vyprofiloval ako poslanec, ktorý s obyvateľmi  komunikuje priamo a  rieši ich problémy osobne. V prvom rade je prístupným človekom, ktorý presadzuje novú éru vzťahu ľudí k poslancom, ktorí ich zastupujú.  „Chcem byť politikom, za ktorým môže prísť ktokoľvek a kedykoľvek. Moje telefónne číslo je rovnako verejné. Problémy, ktoré akútne trápia obyvateľov regiónu je potrebné riešiť rýchlo a flexibilne. Každý obyvateľ nášho regiónu má mať možnosť komunikácie so svojím poslancom kedykoľvek, keď to potrebuje. Aj o polnoci, ak ide o dôležitú vec, ktorú treba urýchlene riešiť.“

Prečo nezávislý kandidát?

„Pretože sa cítim byť príliš mladý na to, aby som sa mohol profilovať ako člen nejakej strany.  Napriek tomu som dostal viacero takýchto ponúk. Petíciu za moju kandidatúru však za necelé dva týždne podpísalo 1210 oprávnených voličov a to je väčší záväzok  ako pečiatka nejakej strany.  Nie som v žiadnej strane a myslím si, že v mestskom zastupiteľstve je najdôležitejšia práve sloboda pri rozhodovaní. Len tak možno dosiahnuť rozhodnutia v prospech obyvateľov, nie v prospech straníckych dohôd. Je jedno  či bude Prešovský kraj v zastupiteľstve, čo sa týka zastúpenia strán „zelený“, „modrý“, alebo „červený“, dôležité je, aby bol úspešným a rozvíjajúcim sa regiónom.“

Čo môže ponúknuť ?

V prvom rade svoje schopnosti. Pri realizácii doterajších projektov sa Juraj Bochňa prejavil ako schopný a kreatívny manažér a ako poslanec v mestskom zastupiteľstve ukázal, že si stojí za svojimi vyhláseniami a presvedčením.  Je rodený Bardejovčan a pôsobí na pôde Prešovského kraja, preto pozná problémy regiónu a jeho obyvateľov, ale vďaka komunikácii s obyvateľmi vie ponúknuť aj východiská z nich.

„Žijeme v kraji, kde žije množstvo šikovných ľudí. Každý by mal dostať možnosť ukázať svoje schopnosti a prispieť k jeho rozvoju. Je našou povinnosťou poskytnúť im takúto možnosť a priestor na realizáciu. “

Ako sa to dá dosiahnuť ?

„V prvom rade musíme nadviazať na pozitívne výsledky uplynulých rokov a sprostredkovať možnosti, ktoré ponúka súčasná doba, legislatíva a grantové schémy Európskej únie.  Musíme sa venovať samostatne vekovým skupinám a ich aktuálnym potrebám.“ 

Program nezávislého kandidáta Juraja Bochňu je obsiahnutý v tematických celkoch.

*  Podujatia Valali v mesce,  Nasvietenie Baziliky sv. Egídia (Cyrilo-Metodské slávnosti), Fajny festival,  Bardejovský drabiňak, Vianočný jarmok remesiel, Vianočné trhy 2013, Na krídlach motýlích, Medzinárodný detský folklórny festival. Realizuje Dožinkové slávnosti Prešovského kraja  (v roku 2014 spojené s vytvorením rekordu o najdlhší dožinkový koláč), Rezbárske plenéry,  či Divadelné workshopy zamerané na historický šerm, tanec, improvizácie a pod. Je tiež režisérom divadelných hier s náboženskou tematikou.  Prostredníctvom  kultúry propaguje Bardejov nie len  v regióne východného Slovenska.