Kto  je  Juraj  Bochňa ?

Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. sa narodil v Bardejove, má 38 rokov. Od skončenia vysokoškolského štúdia pôsobí v Hornošarišskom osvetovom stredisku, od roku 2009 ako jeho riaditeľ. Okrem toho pôsobí ako učiteľ na ZUŠ, režisér kultúrno-spoločenských podujatí, autor divadelných hier s historickou tematikou. Prostredníctvom televízie neúnavne propaguje región východného Slovenska. Je autorom viacerých úspešných televíznych relácií a tiež medzinárodných projektov na rozvoj regiónu a pohraničia v oblasti prevencie a rozvoja cestovného ruchu. Spolupracuje so strednými a základnými školami v Prešovskom kraji.

Do Bardejova priniesol v oblasti kultúry viacero nových atraktívnych formátov: podujatia Fajný festival, Valali v mesce, Vianočný jarmok remesiel, Bardejovský drabiňak, Majstrovstvá Slovenska detských minikár či nasvietenie Baziliky, ktoré napokon dostalo finálnu podobu. Založil Klub nadšencov historickej techniky a remesiel, ktorý motivuje ľudí k tomu, aby produkovali čo najmenej odpadu a dokázali si veci opraviť sami. Organizuje v tomto smere rôzne školenia a dobrovoľnícke činnosti. Spolupracuje tiež s Policajným zborom na organizovaní preventívnych akcií pre mládež a seniorov.

Je tiež režisérom divadelných hier s náboženskou tematikou.  Prostredníctvom  kultúry propaguje Bardejov nie len  v regióne východného Slovenska. Od roku 2017 je poslancom Prešovského samosprávneho kraja za okres Bardejov.

Aktivizuje verejnosť organizovaním a podporou benefičných podujatí (benefičné aukcie obrazov), dobrovoľníckych aktivít a prípravou vzdelávacích podujatí.

„Keď som v roku 2009 nastúpil do funkcie riaditeľa, bol som najmladším riaditeľom Prešovského kraja. Málokto veril, že sa v časoch nastupujúcej krízy podarí takému mladému riaditeľovi úspešne viesť osvetovú organizáciu. Úsilie sa však vyplatilo. Odvtedy sme viackrát spomedzi všetkých osvetových stredísk Prešovského kraja získali najviac financií na rozvoj tradičnej kultúry a máme projektových partnerov v siedmich štátoch EÚ i mimo nej.“

Prečo nezávislý kandidát?

„Rozhodol som sa kandidovať ako nezávislý kandidát, pretože si myslím, že primátor by mal v prvom rade hájiť záujmy ľudí, a nie politických strán. Vážim si každú jednu stranu, ktorá zoskupuje ľudí určitého presvedčenia. Každá jedna si zaslúži úctu a rešpekt, ak sú v nej odborníci a majú určitú predstavu o fungovaní spoločnosti. Ja sa však zatiaľ necítim byť tak politicky vyprofilovaný, aby som jednej strane požičal svoje meno.  Verím, že sa mi počas uplynulých štyroch rokov podarilo presvedčiť Bardejovčanov, že som nezávislým poslancom, ktorý si stojí za tým, čo povedal.  Nekandidujem proti niekomu. Kandidujem za myšlienku dynamického, ale aj rozumného rozvoja nášho mesta  s obyvateľmi, ktorí sú hrdí lokálpatrioti a záleží im na tom, aby bol Bardejov zaujímavý nielen pre turistov, ale aby bol dôstojným a bezpečným miestom pre život a dokázal naplniť potreby rodín, ktoré tu chcú žiť. Je jedno  či bude Bardejov v mestskom zastupiteľstve, čo sa týka zastúpenia strán zelený“, modrý“, alebo červený“, dôležité je, aby bol úspešným a rozvíjajúcim sa mestom.“

Čo môže ponúknuť ?

V prvom rade svoje schopnosti. Pri realizácii doterajších projektov sa Juraj Bochňa prejavil ako schopný a kreatívny manažér. Je rodený Bardejovčan a tu aj pôsobí, preto pozná problémy mesta a jeho obyvateľov, ale vďaka komunikácii s obyvateľmi vie ponúknuť aj východiská z nich. Ako poslanec Prešovského samosprávneho kraja pomáha pri jeho rozvoji a snaží sa investície kraja nasmerovať do regiónu Bardejova. Počas uplynulých rokov sa viackrát zasadil o rozumné riešenie problémov obyvateľov mesta a zastal sa ich, pretože: „Mesto, ktoré sa v principiálnych veciach nevie zastať svojich obyvateľov stráca svoje opodstatnenie“ (mestské zastupiteľstvo v septembri 2016, rozprava týkajúca sa benzínovej pumpy pod oknami obytného domu). V roku 2016 pri predaji budovy bývalého Centra voľného času spôsobom priameho predaja vybranému záujemcovi namietal takýto postup: „Keď naozaj chceme predať túto budovu priamym predajom za cenu 198-tisíc, ja osobne ponúkam 200- tisíc eur a urobím tam dôstojný kultúrny dom pre naše mesto“ (Mestské zastupiteľstvo v júni 2016, rozprava k predaju budovy Centra voľného času priamym predajom).

Viackrát upozornil na netransparentné konanie pri výbere dodávateľov alebo na chyby, ktoré sa dali okamžite napraviť. Viackrát jasne deklaroval svoj postoj k nakladaniu s majetkom mesta: „Výlepné plochy mesta Bardejov sú a majú zostať v rukách jeho obyvateľov, pre ktorých má byť táto služba v prípade kultúrnych podujatí bez vstupného, bezplatná. Tým, že ich prenajmeme súkromnej firme zvlášť za takýchto podmienok skutočne viac stratíme, ako získame. Ich renovácia nie je taká finančne náročná, aby sme ju popri miliónových investíciách mesta nedokázali zvládnuť. Bavíme sa o tisícoch, nie o desaťtisícoch eur, čo vám potvrdí každý remeselník. Dajme zarobiť miestnym firmám pri ich výrobe. A zodpovedne sa postavme aj k vylepovaniu plagátov, aby sme zvýšili kultúrne povedomie. Máme na to kapacity, len ich treba využiť“ (Mestské zastupiteľstvo, jún 2017, rozprava týkajúca sa všetkých výlepných plôch mesta, ktoré nakoniec MsZ schválilo na prenájom súkromnej firme za nájom cca140 eur ročne. Na porovnanie ročný nájom za jeden kávomat je 200 eur.  Firma mala vystavať nové výlepné zariadenia, dodnes ich však mesto nemá).

„Bardejov je schopné mesto, kde žije množstvo šikovných ľudí. Každý by mal dostať možnosť ukázať svoje schopnosti a prispieť k jeho rozvoju. Je našou povinnosťou poskytnúť im takúto možnosť a priestor na realizáciu.“

Ako sa to dá dosiahnuť ?

„V prvom rade musíme nadviazať na pozitívne výsledky uplynulých rokov a sprostredkovať možnosti, ktoré ponúka súčasná doba, legislatíva a grantové schémy Európskej únie.  Musíme sa venovať samostatne vekovým skupinám a ich aktuálnym potrebám.“

Program nezávislého kandidáta Juraja Bochňu je obsiahnutý v tematických celkoch.