Kto je Juraj Bochňa?

Mgr. art. Juraj Bochňa ArtD. sa narodil v Bardejove, má 43 rokov. Od skončenia vysokoškolského štúdia pôsobí v kultúrnej sfére ako režisér kultúrno-spoločenských podujatí, autor divadelných hier, v rokoch 2009 – 2021 ako riaditeľ HOS Bardejov. Okrem toho pôsobí ako učiteľ na ZUŠ a je aktívny vo

viacerých svetových aukčných spoločnostiach. 

Prostredníctvom  televízie a internetu neúnavne propaguje región Prešovského kraja. Je autorom viacerých úspešných televíznych relácií a tiež medzinárodných projektov na rozvoj regiónu a pohraničia v oblasti prevencie,  rozvoja cestovného ruchu a podnikania v pohraničí. Spolupracuje so strednými a základnými školami v Bardejove a regióne Prešovského kraja. Od roku 2018 je poslancom PSK a predsedom komisie kultúry, kde sa mu podarilo dosiahnuť viacero úspechov pre rozvoj Prešovského kraja.

Do nášho regiónu priniesol viacero atraktívnych formátov na podporu cestovného ruchu.*

Je zakladateľom Centra dobrovoľníkov v Bardejove, neskôr projektu „Večer želaní“, ktorý realizuje s manželkou dodnes. Založil tiež viacero záujmových klubov. Najznámejší z nich – Klub nadšencov historickej techniky a remesiel inšpiruje ľudí k tomu, aby zmenili konzumný spôsob života a chránili tak prírodu, aj svoje peňaženky. 

Počas pandémie a lockdownov, ktoré „uväznili“ doma rodičov s deťmi, priniesol verejnosti aktivitu „Hraj sa“, ktorá prostredníctvom internetu zamestnávala a vzdelávala najmenších. Ako dobrovoľník pomáhal napr. po výbuchu bytovky v Prešove, pri vyliatí koryta rieky Topľa v Gerlachove, dodnes zo svojej poslaneckej odmeny pomáha rodinám, ktoré sa dostali do ťažkej životnej situácie.

* Podujatia Valali v mesce, Nasvietenie Baziliky sv. Egídia (Cyrilo-Metodské slávnosti), Fajny festival, Bardejovský drabiňak, Vianočný jarmok

remesiel, Vianočné trhy 2013, Na krídlach motýlích, Medzinárodný detský folklórny festival. Realizuje Dožinkové slávnosti Prešovského

kraja (v roku 2014 spojené s vytvorením rekordu o najdlhší dožinkový koláč), Rezbárske plenéry, či Divadelné workshopy zamerané na

historický šerm, tanec, improvizácie a pod. Je tiež režisérom divadelných hier s náboženskou tematikou. Prostredníctvom kultúry

propaguje Bardejov nie len v regióne východného Slovenska.

Od roku 2014 je aktívny ako nezávislý poslanec. 

Počas uplynulých ôsmich rokov sa vyprofiloval ako poslanec, ktorý s obyvateľmi komunikuje priamo a  rieši ich problémy osobne. V prvom rade je prístupným človekom, ktorý presadzuje novú éru vzťahu ľudí k poslancom, ktorí ich zastupujú. „Chcem byť politikom, za ktorým môže prísť ktokoľvek a kedykoľvek. Moje telefónne číslo je rovnako verejné. Problémy, ktoré akútne trápia obyvateľov regiónu je potrebné riešiť rýchlo a flexibilne. Každý obyvateľ nášho regiónu má mať možnosť komunikácie so svojím poslancom kedykoľvek, keď to potrebuje. Aj o polnoci, ak ide o dôležitú vec, ktorú treba urýchlene riešiť.“ 

Prečo nezávislý kandidát? 

„Pretože sa cítim byť príliš mladý na to, aby som sa mohol profilovať ako člen nejakej strany. Počas uplynulých rokov som dostal viacero takýchto ponúk. Petíciu za moju kandidatúru však za necelé dva týždne podpísalo 1200 oprávnených voličov a to je väčší záväzok ako pečiatka nejakej strany. Nie som v žiadnej strane a myslím si, že v zastupiteľstve je najdôležitejšia práve sloboda pri rozhodovaní. Len tak možno dosiahnuť rozhodnutia v prospech obyvateľov, nie v prospech straníckych dohôd. Je jedno či bude Prešovský kraj v zastupiteľstve, čo sa týka zastúpenia strán „zelený“, „modrý“, alebo „červený“, dôležité je, aby bol úspešným a rozvíjajúcim sa regiónom.“

Čo môže ponúknuť?

V prvom rade svoje schopnosti. Pri realizácii doterajších projektov sa Juraj Bochňa prejavil ako schopný a kreatívny manažér a ako poslanec zastupiteľstve ukázal, že si stojí za svojimi vyhláseniami a presvedčením. Aj preto sa niekoľkokrát dostal do centra pozornosti. * Je rodený Bardejovčan a pôsobí na pôde Prešovského kraja, preto pozná problémy regiónu a jeho obyvateľov, ale vďaka komunikácii s obyvateľmi vie ponúknuť aj východiská z nich.
*Pri hlasovaní o zrušení Obchodnej akadémie s minimálnym počtom žiakov a vytvorení odboru na Hotelovej akadémii sám upozornil na to, že hlasoval inak, ako ukazoval monitor na konci hlasovania čo potvrdil aj záznam. „ Áno, bolo to nepríjemné. Keď ale zahlasujem za, tak si za tým stojím.“ Odvtedy sa podobná situácia zopakovala viackrát iným poslancom. Nikdy si však „nezaslúžila“ takú mediálnu pozornosť.

„Žijeme v kraji, kde žije množstvo šikovných ľudí. Každý by mal dostať možnosť ukázať svoje schopnosti a prispieť k jeho rozvoju. Je našou povinnosťou poskytnúť im takúto možnosť a priestor na realizáciu. “

Ako sa to dá dosiahnuť?

„V prvom rade musíme nadviazať na pozitívne výsledky uplynulých rokov a sprostredkovať možnosti, ktoré ponúka súčasná doba, legislatíva a grantové schémy Európskej únie. Musíme sa venovať samostatne vekovým skupinám a ich aktuálnym potrebám.“

Kraj i mesto spolu súvisia.

„Kandidujem ako poslanec mesta i kraja, pretože je dôležité presadzovať zámery oboch samospráv a vedieť ich zosúladiť tak, aby čo najviac vyhovovali obyvateľom mesta i okresu.“

Poslanec ktorý vie povedať NIE

Počas tohto volebného obdobia niekoľkokrát prejavil i odhodanie bojovať proti návrhom kraja o ktorých bol presvedčený, že mali negatívny dopad na rozvoj Prešovského kraja a Bardejova. Jedným z nich bolo zrušenie osvetových stredísk v troch mestách, v Starej Ľubovni, Vranove nad Topľou a Bardejove. „Ako predseda kultúrnej komisie som to nemohol dopustiť. Žiadny predseda by nedopustil takýto krok bez akejkoľvek dopadovej štúdie, alebo návrhu, čo bude s ľuďmi, budovami, majetkom organizácií. Ruší sa veľmi ľahko, ale vybudovať by to už nikto nedokázal.“
Podobná situácia nastala i pri návrhu zrušiť „Dolné gymnázium“ v Bardejove. „Nehnevajte sa na mňa, toto som nemohol dovoliť. Nikdy na to nezabudnem, to rokovanie bolo do neskorých večerných hodín, ako na mňa predseda kričal, čo si dovoľujem. Neustúpil som a neľutujem to. Pamätám si, že som ešte v ten večer napísal cez sociálnu sieť žiakom tej školy, aby nemali strach a že o školu neprídu. Bol to úžasný pocit.“
Opačná situácia nastala pri rušení obchodnej akadémie. Tu som hlasoval za jej zrušenie a presunutie žiakov do Hotelovej akadémie pod podmienkou, že sa škola premenuje a bude obchodnou školou. Tak sa aj stalo a bol to racionálny krok.

V roku 2019, keď sa združenie poľských dopravcov dožadovalo aby bol hraničný priechod cez Kurov otvorený pre kamiónovú dopravu, vyvolal stretnutie s predsedom kraja a žiadal, aby sa takýto krok nedostal ani do fázy príprav. „Poľským kamiónom by sa síce skrátila cesta a nemuseli by používať hraničný prechod Vyšný Komárnik, naša cesta, ktorá je už dnes preťažená a potrebuje opravu (trasa Gerlachov-Mokroluh) by však tento nápor nevydržala, nehovoriac o hluku a prašnosti kamiónov pri prechádzaní obcami.“ Tiež upozorňoval na bezpečnosť chodcov na tomto úseku. Táto snaha bola úspešná.
Pri schvaľovaní poslednej pôžičky pre mesto Bardejov vo výške 1,6 mil. eur bol rovnako proti. Táto pôžička už slúži nie len na spolufinancovanie projektov, ale naše mesto ju používa na bežný chod mesta. Toto je nezodpovedný krok, pretože zbytočne zadlžujeme budúce generácie namiesto ušetrenia peňazí na výdavkoch. „Do prijatia tejto pôžičky v meste svietilo každé druhé svetlo, hoci cena elektriny bola podstatne nižšia ako je dnes. Odkedy sme ju vzali nešetríme na ničom a tvárime sa, že nášho mesta sa kríza netýka. Vytriezvenie príde až po voľbách.“
Pri schvaľovaní grantov výzvy poslancov Prešovského samosprávneho kraja bol zásadne proti nie kvôli prerozdeleniu grantov do nášho okresu, ale kvôli kroku jedného z poslancov, ktorý svojvoľne pridal občianskemu združeniu, ku ktorému má blízko niekoľko tisíc eur. „Zastupiteľstvo schválilo materiál pre Bardejovský okres, ktorý nebol podpísaný všetkými poslancami, ako to bolo potrebné. Aj na tomto prípade je vidieť, že z Prešovského kraja stále nevymizla formulka „naši ľudia“, ktorí si takéto niečo môžu dovoliť.“

Chceli mu pošpiniť meno, ospravedlniť sa nemá kto.

Krátko po tom, ako sa postavil proti niektorým návrhom vedenia kraja sa na verejnosti objavil anonymný list, ktorý ho mal diskreditovať ako riaditeľa organizácie, kde bol riaditeľom 12 rokov a ktorá patrí pod Prešovský kraj. Nasledovala séria kontrol, články v novinách proti nemu, odvolávanie a vyšetrovanie. Záverom vyšetrovania je, že počas celej svojej kariéry ani raz neporušil zákon, ani žiadny interný predpis. Cieľom tohto mediálneho humbuku bolo teda spochybniť ho ako človeka a oslabiť ako poslanca. Dnes sa ospravedlniť nemá kto… Juraj Bochňa ako poslanec : Zverejnil svoje telefónne číslo a rozlposlal ho do schránok obyvateľov, aby mali obyvatelia regiónu na dosah prvý kontakt na poslanca PSK Zverejnil svoje návrhy na prerozdelenie dotácií aj s odôvodnením, prečo podporuje práve takéto projekty Počas celého poslaneckého obdobia podporoval finančne prostredníctvom grantov Nemocnicu sv. Jakuba. „Som presvedčený, že úlohou poslanca je okrem komunitných aktivít podporovať zdravotnú starostlivosť a sociálne služby. Pri zaradení Bardejova medzi „čierne“ okresy verejne vyzýval ľudí prostredníctvom videí na dodržiavanie opatrení

Náš program, naše ciele

KRAJ a MESTO PRE ĽUDÍ...