KRAJ a MESTO PRE ĽUDÍ…

…vodičov a chodcov

Oprava ciest na úsekoch: 

Mojou prioritou je oprava ciest v správe PSK v našom regióne. Denne po nich tiež jazdím a viem, že je to jeden zo základných kritérií komfortu života v kraji. Akútna je oprava ciest v úsekoch : 

Krivé – Richvald, Vyšná polianka-Ondavka, Gaboltov – Petrová, príjazdová cesta do obce Zlaté, príjazdová cesta do obce Mikulášová, spevnenie krajníc na príjazdovej ceste do Snakova, oprava mosta v obci Vaniškovce

Oprava celej trasy Bardejov-Hertník-Fričkovce-Osikov-Raslavice. Táto cesta potrebuje najmä spevnenie a rozšíreniekrajníc.

A nebezpečných úsekov na trasách Zborov- Chmeľová, Malcov-Lukov

Tieto cesty musia byť opravené v plnom rozsahu, nie len čiastkovo zaplátaním výtlkov.

  • Dosiahnuť opravu a rozšírenie cesty v úseku Gerlachov – Mokroluh. Toto je cesta 1. triedy, ktorú spravuje štát. Rovnako je nutné vybudovnie prípojného pruhu k obchvatu Bardejova v smere na Mokroluh. Poradilo sa nám vyvolať stretnutie so štátnym tajomníkom min. Dopravy, ktorý prisľúbil v tejto veci pomoc. 
  • Vytvoriť reálne možnosti na vybudovanie ďalšej príjazdovej cesty k sídlisku Vinbarg. Nie len kvôli pohodliu vodičov, ale najmä bezpečnosti obyvateľov.​
  • Cyklodoprava je prvoradá. Vytvoriť podmienky pre bezpečnú cyklodopravu v regióne, aby sa bolo možné bezpečne dopraviť do práce, alebo do škôl.
  • Nevyhnutná je výstavba prípojného pruhu k cestnému obchvatu Bardejova smerom na Mokroluh. Táto križovatka je jedným z najnebezpečnejších miest v našom regióne. 
  • Oprava zvodidiel pri cestách v správe PSK tak, aby bola financovaná z grantov Európske únie. Tieto prostriedky musíme využívať, najmä ak ide o bezpečnosť na cestách v našom regióne. A to nie len na hlavných ťahoch, ale aj v smere do menších obcí.
  • Medzi moje ďalšie priority patria: Osvetlenie priechodov pre chodcov v regióne a rekonštrukcie verejného osvetlenia a jeho výmena za úsporné LED osvetlenie.