KRAJ a MESTO PRE ĽUDÍ…

…v Bardejove

Presadiť, aby každá domácnosť ktorá tu platí dane mala právo na jedno auto a parkovanie preňho zdarma. Cena za parkovaciu kartu pre každé ďalšie auto v rodine by však bola násobne vyššia. 

 • Na ulici Krátky rad pri nebezpečnom priechode pre chodcov inštalovať  semafor s integrovaným radarom a kamerou. Tento radar bude najmä vo večerných a nočných hodinách slúžiť ako prevencia. Pri prekročení rýchlosti jednoducho „naskočí“ červená. 
 • Rekonštrukcia parkoviska pri futbalovom štadióne
 • Prestavba viacerých parkovísk s pozdĺžnym parkovaním na parkovanie šikmé. Takto sa na rovnakú plochu zmestí viac parkovacích miest pri minimálnych nárokoch na úpravu a rozšírenie. 
 • Dôsledné a pravidelné prerezanie stromov v blízkosti pouličných svetiel a čistenie samotných svetiel. Toto opatrenie dokáže ušetriť až 40 percent energie. ( video – ochrana stromov a krov je dôležitá. Ochrana zdravia a majetku obyvateľov je však podľa mňa dôležitejšia. Navyše čisté a nezakryté svetlá dokážu ušetriť až 40 percent energie. )
 • Výstavba parkovacieho domu na ulici Krátky rad oproti hradbám, v priestore súčasného nespevneného parkoviska 
 • Výstavba stanovíšť pre smetné koše na ulici Dlhý rad a postupný prechod na smetné nádoby s integrovaným čipom na otváranie. Cieľom je, aby do týchto nádob vhadzovali odpad obyvatelia Bardejova, ktorí si za túto službu platia. Môžeme tak tiež motivovať najmä podnikateľov, ktorých v súčasnosti nemáme ako kontrolovať, či platia za vývoz odpadu.
 • Naplno využívať existujúce stavby, ktoré patria mestu. 
 • Stanoviť plán výsadby nových stromov na území mesta a jeho dodržiavanie. S tým súvisia aj opatrenia na elimináciu hluku v meste, obzvlášť na Dlhom rade, Krátkom rade a na Štefánikovej ulici. 
 •  Protipovodňové opatrenia riešiť dôsledným a pravidelným čistením koryta Tople a potokov v meste 
 • Odstrániť z mesta vizuálny smog. Rozšíriť kompetenciu Komisie podnikateľských aktivít a kultúrnej komisie na jeho identifikáciu a návrhy na jeho odstránenie 
 • Rozšírenie kamerového systému mestskej polície do vnútroblokov obytných domov na ochranu parkovísk. Len so súhlasom obyvatelov.