KRAJ a MESTO PRE ĽUDÍ…

…ktorí potrebujú pomoc v čase krízy

  • Dofinancovanie výdavkov za energie a teplo pre školy, sociálne zariadenia a zdravotnícke zariadenia tak, aby nemuseli prenášať tieto náklady na obyvateľov Bardejova a okresu.
  • Program požiarnej prevencie. Cieľom je, aby mali obyvatelia možnosť raz za rok nechať zadarmo skontrolovať komín odborne spôsobilou osobou. Túto službu môžeme zaplatiť z prostriedkov Európskej únie ako prevenciu pred požiarmi.
  • Pretransformovať právny odbor Prešovského samosprávneho kraja na Odbor právnej pomoci, ktorý bude slúžiť okrem úradu aj obyvateľom PSK. Prvý kontakt s právnikom a právne poradenstvo tak môže byť pre ľudí bezplatné.
  • Podporiť firmy v zavedení štvordňového pracovného týždňa odpustením časti dane z nehnuteľnosti čo zníži ich náklady na prevádzku a umožní zamestnancom pri rovnakom plate venovať viac času rodine a iným aktivitám.