KRAJ a MESTO PRE ĽUDÍ…

… ktorí potrebujú zdravotnú starostlivosť

  • Podporiť našu nemocnicu a zastávať záujmy okresu Bardejov tak, aby bola Nemocnica Sv. Jakuba v Bardejove pri súčasnom rozčleňovaní Akútnou regionálnou nemocnicou II. typu. To znamená, aby sa tu poskytovala komplexná zdravotná starostlivosť v plnom rozsahu. Toto je dôležité pri súčasných reformách najmä preto, aby sa tu pacientovi poskytovala všeobecná i špecializovaná zdravotná starostlivosť na jednom mieste a skrátili sa čakacie doby
  • Podporiť Nemocnicu Sv. Jakuba, aby uspela v pláne obnovy, aby väčšina izieb bola dvojlôžková so samostatným sociálnym zariadením. Tu môžeme ako mesto výrazne pomôcť pri povoleniach a flexibilne reagovať na potreby nemocnice. Toto opatrenie sa bude týkať oddelení chirurgie, gynekológie, Interného oddelenia a psychiatrie. Je potrebné urobiť všetko pre to, aby bola nemocnica materiálne a personálne vybavená podľa potrieb obyvateľov.
  • Podpora zastropovania cien energií pre nemocnicu a zdravotnícke a sociálne zariadenia v okrese.
  • Toto je nevyhnutné nie len pre zachovanie štandardu, ale aj pre existenciu týchto zariadení. V prípade nutnosti prijať opatrenia na dofinancovanie výdavkov na energie a teplo 
  • Rozšírenie parkovísk s bezplatným parkovaním v okolí nemocnice t.j. pod nemocnicou a na Tačevskej ulici (viď „…vodičov a chodcov“)