KRAJ a MESTO PRE ĽUDÍ…

… ktorí tu chcú pracovať a bývať

  • Štartovacie byty. Presadzovať nájomné bývanie a výstavbu nájomných bytov v Bardejove a obciach okresu. Dôležité je však zachovať štandard komfortného bývania. To znamená, že aj bývanie pre sociálne slabšie rodiny má mať kotolňu. Ak je v každom byte iba piecka na drevo, je logické, že sú tieto obytné domy po niekoľkých rokoch zdevastované a zadymené. 
  • Vytvárať rovnaké pravidlá pre každého
  • Mojím cieľom je vytvárať podmienky na tvorbu pracovných miest v regióne, aby sme zabránili odchodu šikovných ľudí pracovať inam. Je nutné zabezpečiť, aby bol Prešovský kraj regiónom s fungujúcim trhom práce.
  • Riešiť protipovodňové opatrenia dôsledným a pravidelným čistením koryta Tople a potokov v okrese. Ochrana zdravia a majetku obyvateľov kraja je prvoradá.
  • Kanalizácia v Stebníku a Stebníckej Hute
  • Investície „zvonku“ sú veľmi dôležité. Investori by mali určite v Prešovskom nájsť podporu hlavne v oblasti zjednodušenia legislatívy a dostupnosti  infraštruktúry. Podstatne dôležitejšia je však podľa mňa podpora malého a stredného podnikania našich obyvateľov. 
  • Otvorená samospráva a možnosť vybavenia stránok cez internet,
  • Modernizovanie a zefektívnenie prevádzky podnikov Prešovského kraja