KRAJ a MESTO PRE ĽUDÍ…

… v dôchodkovom veku

  • Efektívna spolupráca s organizáciami seniorov a organizačná pomoc pri ich aktivitách, rovnako ako ich technické zabezpečenie,
  • Vyššia prepojenosť aktivít seniorov s aktivitami mládeže a ostatnými organizáciami v regióne,  
  • Podpora doterajších úspešných projektov pre seniorov.