…v Bardejove

Presadiť, aby každá domácnosť ktorá tu platí dane mala právo na jedno auto a parkovanie preňho zdarma. Cena za parkovaciu kartu pre každé ďalšie auto v rodine by však bola násobne vyššia.  Na ulici Krátky rad pri nebezpečnom priechode pre chodcov inštalovať  semafor s integrovaným radarom a kamerou. Tento radar bude najmä vo večerných a nočných […]

… v dôchodkovom veku

Efektívna spolupráca s organizáciami seniorov a organizačná pomoc pri ich aktivitách, rovnako ako ich technické zabezpečenie, Vyššia prepojenosť aktivít seniorov s aktivitami mládeže a ostatnými organizáciami v regióne,   Podpora doterajších úspešných projektov pre seniorov. 

… ktorí tu chcú pracovať a bývať

Štartovacie byty. Presadzovať nájomné bývanie a výstavbu nájomných bytov v Bardejove a obciach okresu. Dôležité je však zachovať štandard komfortného bývania. To znamená, že aj bývanie pre sociálne slabšie rodiny má mať kotolňu. Ak je v každom byte iba piecka na drevo, je logické, že sú tieto obytné domy po niekoľkých rokoch zdevastované a zadymené.  […]

… ktorí potrebujú zdravotnú starostlivosť

Podporiť našu nemocnicu a zastávať záujmy okresu Bardejov tak, aby bola Nemocnica Sv. Jakuba v Bardejove pri súčasnom rozčleňovaní Akútnou regionálnou nemocnicou II. typu. To znamená, aby sa tu poskytovala komplexná zdravotná starostlivosť v plnom rozsahu. Toto je dôležité pri súčasných reformách najmä preto, aby sa tu pacientovi poskytovala všeobecná i špecializovaná zdravotná starostlivosť na […]

…vodičov a chodcov

Oprava ciest na úsekoch:  Mojou prioritou je oprava ciest v správe PSK v našom regióne. Denne po nich tiež jazdím a viem, že je to jeden zo základných kritérií komfortu života v kraji. Akútna je oprava ciest v úsekoch :  Krivé – Richvald, Vyšná polianka-Ondavka, Gaboltov – Petrová, príjazdová cesta do obce Zlaté, príjazdová cesta […]

…ktorí chcú byť sebestační

Podpora sebestačnosti vidieka a mesta. Cieľom je dosiahnuť najmä potravinovú sebestačnosť. Vytvárať podmienky na to, aby mohli obce Bardejovského okresu produkovať čo najviac plodín, mäsa a tiež energie z obnoviteľných zdrojov pre vlastnú spotrebu. Podpora výsadby rýchlorastúcich drevín s cieľom ich využitia v tepelnom hospodárstve obcí Podpora predaja „z dvora“ a väčšia motivácia ľudí k pestovaniu […]

…ktorí sa chcú vzdelávať a rozvíjať sa

Naďalej systematicky pracovať na odstránení normatívneho financovania školstva. Normatívnefinancovanie školstva výrazne poškodilo kvalitu vzdelania na Slovensku. Žiak je braný ako zdroj príjmov, nie ako osobnosť, ktorú treba rozvíjať. Súčasný stav len veľmi málo odráža pri voľbe strednej školy skutočné vedomosti a zručnosti žiaka a vytvoril nezdravé podmienky pri fungovaní týchto škôl. Ich absolventi sa preto častokrát nedokážu uplatniť […]

…ktorí potrebujú pomoc v čase krízy

Dofinancovanie výdavkov za energie a teplo pre školy, sociálne zariadenia a zdravotnícke zariadenia tak, aby nemuseli prenášať tieto náklady na obyvateľov Bardejova a okresu. Program požiarnej prevencie. Cieľom je, aby mali obyvatelia možnosť raz za rok nechať zadarmo skontrolovať komín odborne spôsobilou osobou. Túto službu môžeme zaplatiť z prostriedkov Európskej únie ako prevenciu pred požiarmi. Pretransformovať právny odbor […]